Posts

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (3)

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (3) در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن  است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. بخشیدن (هبه) کل اموال و دارایی قبل از فوت (روش اول) ، وصیت نسبت به کل اموال و دارایی (روش دوم) و صلح عمری نسبت به کل اموال و دارایی (روش سوم). گفته شد که هیچ یک از دو روش نخست، کامل نیست. موضوع این مقاله ارزیابی روش سوم است.   روش سوم) صلح عمری نسبت به کل اموال و دارایی روش صلح عمری در واقع ترکیب چند قرارداد است. قرارداد اصلی ، همان قرارداد (عقد) صلح است. به موجب این قرارداد شخص می تواند تمام یا بخشی از اموال خود را به هر شخصی که مایل بود منتقل کند. فرقی نمی کند که در مقابل این واگذاری و انتقال اموال ، چیزی به عنوان عوض دریافت کند یا خیر.اثر صلح بلاعوض شبیه همان بخشش (هبه) است که قبلاً مورد بحث قرار گرفت با این تفاوت مهم که صلح بر عکس هبه قابل رجوع نیست. یعنی کسی که از طریق صلح مالی را به دیگری منتقل کرد نمی تواند از صلح رجوع کند و مال مورد صلح را پس بگیرد. در حالی که هبه در بسیاری موارد قابل رجوع است.با وج

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (2)

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (2) در پاسخ به این پرسش که بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن  است گفته شد که برای این منظور سه روش قابل بحث است. روش اول موضوع مقاله قبلی بود. همانجا گفته شد که این روش، روش کاملی نیست. موضوع این مقاله ارزیابی روش دوم است.  روش دوم) وصیت نسبت به کل اموال و دارایی یکی از اختیاراتی که هر شخصی نسبت به اموال و دارایی اش دارد ، وصیت برای بعد از فوت است. یعنی همانطور که انسان در زمان حیات خود اختیار هر گونه دخل و تصرف قانونی در کل اموال و دارایی اش دارد، می تواند برای بعد از فوتش هم نسبت به کل اموال و دارایی اش وصیت کند. مثلاً وصیت کند که کل اموال او را بعد از فوتش به همسر یا  فرزند یا هر شخص دیگری بدهند.وصیت این حسن را دارد که همه چیز برای بعد از فوت شخص است. لذا شخص وصیت کننده در زمان حیاتش بطور کامل اختیار اموال و دارایی اش را خواهد داشت. درست مانند این که اساساً وصیتی در کار نبوده است. حتی می تواند بعد از وصیت ، موضوع آن را تغییر دهد و یا به کلی وصیت را باطل کند. از این جهت این ویژگی وصیت ، خیال شخصی که می خواهد کل امو

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (1)

بخشش کل اموال به همسر برای بعد از فوت چگونه ممکن است؟ (1) این پرسش که بخشش کل اموال به همسر یا فرزند یا هر شخص دیگر برای بعد از فوت چگونه ممکن است ، معمولاً پرسش کسی است که نگران آینده همسرش یا یکی از عزیزانش است. ممکن است هم پرسش کسی باشد که دنبال روشی برای محروم کردن بعضی از ورثه از ارث باشد. این اشخاص معمولاً دنبال راه حلی برای جمع دو خواسته هستند. درخواست اولشان این است که در زمان حیات مانند گذشته اختیار کامل اموال و دارایی شان دست خودشان باشد. درخواست دوم هم این که بعد از فوتشان، اموال آنان دقیقاً به همان شخصی یا اشخاص مورد نظر برسد. برای پاسخ به این پرسش و جمع خواسته های فوق باید بدانیم که هر شخصی در زمان حیاتش کاملاً آزاد است که در مورد اموال و دارایی اش تصمیم قانونی بگیرد. اما برای بعد از فوت این اختیار محدود می­شود. علت محدودیت اختیار بخشش برای بعد از فوت را باید در مقررات ارث و وصیت جستجو کرد. مطابق مقررات قانون مدنی (مصوب سال1307) کل اموال و دارایی هر شخص بعد از فوت به ورثه اش می رسد و مطابق ماده 843 قانون مدنی وصیت فقط تا یک سوم ترکه (اموال و دارایی شخصی که فوت کرده) م

شرکت تجاری ؛ ویژگی ها و اوصاف کاربردی در مقایسه با شرکت مدنی

Image
شرکت تجاری ؛ ویژگی ها و اوصاف کاربردی در مقایسه با شرکت مدنی مهم ترین ویژگی های شرکت تجاری در مقایسه با  شرکت مدنی  ،  شخصیت حقوقی  آن است. ویژگی دیگر، استقلال اموال و دارایی شرکت ؛ یعنی دارایی شرکت از دارایی شرکا و اعضای آن مستقل است. این دو ویژگی شرکت‌تجاری ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و مکمل هم هستند. درادامه به بررسی این دو ویژگی می پردازیم. شخصیت حقوقی شرکت مطابق ماده 583  قانون تجارت  (مصوب سال 1311) تمامی شرکت های تجاری دارای سخصیت حقوقی هستند. این بدان معنی است که هر چند شرکت وجود مادی خارجی ندارد ولی وجود اعتباری آن را قانون به رسمیت می شناسد. در نتیجه شرکت‌ تجاری ( بر خلاف  شرکت مدنی  ) می توانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد. مثلاً می تواند اموال و دارایی داشته باشد ، با دیگر اشخاص قرارداد ببندد و بده و بستان داشته باشد. می توانند حساب بانکی و دسته چک داشته باشد ، در برابر دیگران متعهد یا بدهکار باشد ، مالیات بپردازد و … . همه این امور به اتکا  شخصیت حقوقی  شرکت و البته توسط ارکان شرکت انجام می شود. منظور از ارکان شرکت تجاری ، همان مجامع عمومی شرکت ، هیأت مد

شرکت مدنی و مالکیت مشاع ؛ اوصاف ، ویژگی های اساسی و کاربردی

شرکت مدنی و مالکیت مشاع ؛ اوصاف ، ویژگی های اساسی و کاربردی در  شرکت مدنی  و  مالکیت مشاع  چند ویژگی اساسی و کاربردی وجود دارد که مبنای بسیاری از اوصاف و احکام  شرکت مدنی  و  مالکیت مشاعی  است. آشنایی با این ویژگی ها و اوصافِ مبنایی به شما کمک می کند تا بتوانید روابط خود را در چهارچوب قانون تنظیم نمایید. مهمترین اوصاف و ویژگی های اساسی و کاربردی شرکت مدنی و مالکیت مشاع عبارتند از: 1) در این نوع شرکت هر یک از شرکا در ذرات مال مشترک شریک هستند. بنابراین همه شرکای  مال مشاع  در همه اجزای  مال مشاع  مالکیت و شراکت دارند. فرقی نمی کند که میزان مالکیت آنها برابر باشد یا نا برابر. همچنین فرقی نمی کند که تعداد شرکا دو یا چند شخص محدود باشد یا تعداد زیادی شریک. 2)  شرکت مدنی  فاقد  شخصیت حقوقی  است. بنابراین اصولاً تصمیم گیری در خصوص  مال مشاع  منوط به همکاری و موافقت همه شرکایی است که  مالکیت مشاع  دارند. 3) هیچ یک از شرکا بدون موافقت سایر شرکا ، حق هیچگونه تصرف مادی در مال مشترک ندارد. بنابراین هیچ یک از شرکای  مال مشاع  نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگر شرکا ، تمام یا قسمتی از  مال مشاع  را

اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی

Image
اثبات کاهش مهریه یا بخشش آن بعد از عقد ، دلایل و رویه قضایی اثبات کاهش  مهریه  یا بخشش آن بعد از عقد در  رویه قضایی  با دلایل مختلف ممکن است. البته این که دلیل اثبات این ادعا ، شهادت شهود ، سند رسمی یا سند عادی باشد ، در تصمیم دادگاه موثر است. همچنین محتوی سند، کیفیت شهادت شهود و سایر شواهد وقراین در تصمیم نهایی دادگاه نقش اساسی دارد. روشهای معمول در این خصوص، سه روش است. اثبات بخشش یا کاهش  مهری ه به موجب سند رسمی یا سند عادی و یا اثبات آن با شهادت شهود. نخست) رویه قضایی در مورد اثبات بخشش یا کاهش مهریه به موجب سند رسمی چنانچه زن و شوهر به هر دلیلی مصمم به بخشش یا کاهش  مهریه  باشند، مطمئن ترین راه برای اجرای این تصمیم این است که از طریق تنظیم سند رسمی اقدام کنند. برای این منظور لازم است سند مورد نظر در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. توجه داشته باشید که اصولاً دفاتر ازدواج و طلاق در این مورد نقشی ندارند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به دانش حقوقی و تجربه ای که در این خصوص دارند ، می توانند متن متناسب با خواسته شما را تنظیم نمایند. طبیعی است که تمایل  رویه قضایی  در د

افزایش مهریه بعد از عقد در رویه قضایی

Image
افزایش مهریه بعد از عقد در رویه قضایی رویه قضایی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد ، با تصور عمومی در این خصوص کمی متفاوت است. برخی از زوجین بدون توجه به ماهیت حقوقی مهریه در سند ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به افزایش مهریه مذکور در سند ازدواج می کنند. اما در زمان اختلاف که زن آن را مطالبه می کند ممکن است دادگاه آنچه اضافه شده را به عنوان مهریه نپذیرد. سوال این است که آیا آنچه اضافه شده تابع مقررات مهریه است؟ آیا دادگاه ها مقررات مهریه در مورد آن اعمال خواهند کرد؟ اگر مهریه حساب نشود آیا به عنوان تعهد مستقل پذیرفته خواهد شد؟ چه فرقی دارد؟ موضوع این مقاله معرفی رویه عملی دادگاه ها در خصوص افزایش مهریه و پاسخ مختصر به پرسش های فوق است. اول) رویه قضایی در مورد پذیرش افزایش مهریه بعد از عقد خلاصه رویه عملی بیشتر دادگاه ها در مورد افزایش مهر مندرج در سند ازدواج این است که این افزایش را مهریه به حساب نمی آورند. استدلال دادگاه ها این است که مهریه همان چیزی است که در زمان عقد با توافق طرفین در سند ازدواج ذکر شده است. بنابراین توافق بعدی زن و شوهر به این صورت که ب